แปลงหน่วย , แปลงหน่วย

การ แปลง หน่วย:
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงิน forex
  คำนวณ BMI(kg/cm)
  คำนวณ BMI (ปอนด์ / ฟุต)
  แปลงยาว
  การ แปลง มวล น้ำหนัก
  ปริมาณการเปลี่ยน
  การ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ
  แปลงพื้นที่
  แปลง ความ ดัน
  การ แปลง พลังงาน
  กำลังแปลง
  แปลง แรง
  การ แปลง เวลา
  มุมแปลง
  การบริโภคเชื้อเพลิงแปลง
  แปลง หมายเลข
  แปลง ความเร็ว
  แปลง ความ หนาแน่น
  ปัจจุบันแปลงไฟฟ้า
(มวลกาย BMI) คำนวณดัชนี


 
ความสูง:  ซม.
น้ำหนัก:  kg
ผล:คำอธิบาย:
Severely underน้ำหนัก: < 16.5
Underน้ำหนัก:16.5--18.5
Normal น้ำหนัก:18.5--25
Overน้ำหนัก:25--30
ชั้นอ้วน I:30--35
ชั้นอ้วน II:35--40
ชั้นอ้วน III: > 40


ติดตั้งฟรี การ แปลง หน่วย!

การแปลงหน่วยติดตั้งฟรี:
สีเลือก:
ความสูง: ซม.
น้ำหนัก: kg
ผล:
คำนวณ BMIการแปลงหน่วย ©2005-2009
| Currency Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs


Weight Loss & Diet