แปลงหน่วย , แปลงหน่วย


การแปลงหน่วยติดตั้งฟรี!

การแปลงหน่วยติดตั้งฟรี!

การแปลงหน่วยติดตั้งฟรี!การแปลงหน่วยติดตั้งฟรี!


FAQ - How do I convert International Units (IU) to milligrams? 
IU stands for International Units and is used for the measurement of drugs and vitamins. Websters defines IU as: a quantity of a biologic (such as a vitamin) that produces a particular biological effect agreed upon as an international standard 
การปฏิบัติตัวสำหรับ ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ . . .  
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (Neutropenia) 1. การรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค (Low microbial diet) . อาหารที่ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วย ได้แก่ 
สูตร Excel แปลงเวลาเป็นนาที - Pantip 
จะแปลงเวลาเป็นนาที ใช้สูตรอะไรค่ะ เช่นเวลา 1:37 มันต้องเท่ากับ 97 นาทีค่ะ 
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็ก 
YP engineering and Services . One Stop Solution. บริษัท วายพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองงานเหล็กครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การจัดหา . . .  
Measurements Converter: Conversion of Weights and Measures 
There is a good point though. Our measurement converter was especially designed to make conversion of units a whole lot easier. Here youll find instant conversions for thousands of various units and measurements, both common (e. g. U. S. or metric) and quite exotic like ancient Greek and Roman. . Try making your conversions and feel the difference.  
Convert joules to calories - Conversion of Measurement Units 
Do a quick conversion: 1 joules = 0. 23890295761862 calories using the online calculator for metric conversions. Check the chart for more details.  
Convert Metric horsepower to Horsepower (mhp → hp) 
1 Metric horsepower = 0. 9863 Horsepower: 10 Metric horsepower = 9. 8632 Horsepower: 2500 Metric horsepower = 2465. 8 Horsepower: 2 Metric horsepower = 1. 9726 Horsepower: 20 Metric horsepower = 19. 7264 Horsepower: 5000 Metric horsepower = 4931. 6 Horsepower: 3 Metric horsepower = 2. 959 Horsepower: 30 Metric horsepower = 29. 5896 Horsepower: 10000 Metric horsepower = 9863. 2 Horsepower 
Addnine 
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน วันนี้ เท่ากับกี่บาท; ราคาทอง 
Unit conversion 
Unit converter, Measurement conversion, Text tools and converters, Mathematical calculators, Date and time tools, sport calculators 
3 Ways to Convert Feet to Meters - wikiHow 
Multiply or divide your measurement by a conversion factor. Because there are 3. 28 feet in a meter, take your measurement (in feet) and divide it by 3. 28 to convert to meters.  
ปาสกาล (หน่วยวัด) - วิกิพีเดีย 
ปาสกาล หรือ พาสคัล (อังกฤษ: pascal, สัญลักษณ์: Pa) เป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอของความดันที่ใช้ในการคำนวณหาความดันภายใน ความเค้น มอดุลัสของยัง และความทน . . .  
Convert Mils to Inches (mil → in) 
1 Mils = 0. 001 Inches: 10 Mils = 0. 01 Inches: 2500 Mils = 2. 5 Inches: 2 Mils = 0. 002 Inches: 20 Mils = 0. 02 Inches: 5000 Mils = 5 Inches: 3 Mils = 0. 003 Inches: 30 Mils = 0. 03 Inches: 10000 Mils = 10 Inches: 4 Mils = 0. 004 Inches: 40 Mils = 0. 04 Inches: 25000 Mils = 25 Inches: 5 Mils = 0. 005 Inches: 50 Mils = 0. 05 Inches: 50000 Mils = 50 Inches: 6 Mils = 0. 006 Inches: 100 Mils = 0. 1 Inches . . .  
Convert Bars to Metres of water (bar → mH2O) 
1 Bars = 10. 1974 Metres of water: 10 Bars = 101. 97 Metres of water: 2500 Bars = 25493. 6 Metres of water: 2 Bars = 20. 3949 Metres of water: 20 Bars = 203. 95 Metres of water: 5000 Bars = 50987. 2 Metres of water: 3 Bars = 30. 5923 Metres of water: 30 Bars = 305. 92 Metres of water: 10000 Bars = 101974. 4 Metres of water: 4 Bars = 40. 7898 Metres of water: 40 Bars = 407. 9 Metres of water 
ทำไมน้ำ 1 ลิตร เท่ากับ 1 กิโลกรัม มาคลายข้อสงสัยกัน . . .  
เนื่องจากในการคำนวณเราต้องแปลงหน่วยให้อยู่ใน SI unit ก่อน เพื่อนำไปแทนค่าลงในสูตร จะได้. ความหนาแน่นของทองคำ 19. 32 gcm3 = 19320 kgm3 
Convert Seconds to Milliseconds (s → ms) 
1 Seconds = 1000 Milliseconds: 10 Seconds = 10000 Milliseconds: 2500 Seconds = 2500000 Milliseconds: 2 Seconds = 2000 Milliseconds: 20 Seconds = 20000 Milliseconds: 5000 Seconds = 5000000 Milliseconds: 3 Seconds = 3000 Milliseconds: 30 Seconds = 30000 Milliseconds: 10000 Seconds = 10000000 Milliseconds: 4 Seconds = 4000 Milliseconds: 40 Seconds = 40000 Milliseconds: 25000 Seconds = 25000000 . . .  
4 Ways to Convert Meters to Feet - wikiHow 
wikiHow is a “wiki,” similar to Wikipedia, which means that many of our articles are co-written by multiple authors. To create this article, 25 people, some anonymous, worked to edit and improve it over time.  
ลิปดาและพิลิปดา - วิกิพีเดีย 
ลิปดา (อังกฤษ: minute of arc, arcminute หรือ arcmin) เป็นหน่วยหนึ่งในการวัดมุม มีค่าเท่ากับ 1 60 ขององศา เนื่องจากหนึ่งองศาเท่ากับ 1 360 ของวงกลม ดังนั้น 1 ลิปดาจึง . . .  
Convert kcal to kJ 
Kilocalorie. Definition: A kilocalorie (symbol: kcal or Cal) is a unit of energy defined based on the calorie and is equal to 1000 calories or 4. 1868 kilojoules. A calorie (small calorie) is defined as the amount of energy required to increase the temperature of one gram of water by one °C.  
แปลง ศอก (ไทย) เป็น เมตร (เท่ากับกี่เมตร) 
คำนวณและแปลงหน่วยวัดจาก ศอก เป็น เมตร (ศอก เป็น m) 1 ศอก เท่ากับ กี่เมตร สามารถกรอกจำนวนเพื่อคำนวณค่า และแสดงเป็นตาราง 
转换 英里 自 公里 (mi → km) 
1 英里 = 1. 6093 公里: 10 英里 = 16. 0934 公里: 2500 英里 = 4023. 36 公里: 2 英里 = 3. 2187 公里: 20 英里 = 32. 1869 公里: 5000 英里 = 8046. 72 公里: 3 英里 = 4. 828 公里: 30 英里 = 48. 2803 公里: 10000 英里 = 16093. 44 公里: 4 英里 = 6. 4374 公里: 40 英里 = 64. 3738 公里: 25000 英里 = 40233. 6 公里: 5 英里 = 8. 0467 公里: 50 英里 = 80. 4672 公里 
Show 41-60 record,Total 219 record
First Pre [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] Next Last


การแปลงหน่วย ©2005-2009
| ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาฟรี |Currency Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs